FORGOT YOUR DETAILS?

Ugearsmodels.sk

Prevádzkovateľ:
afes s.r.o.
Nejedlého 3
841 02 Bratislava

IČO: 44425830
DIČ: 2022698018
IČ DPH: SK2022698018

E-mail

ugearsmodels@ugearsmodels.sk

Orgán dohľadu

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
tel. č.: 037/7720 001, 037/7720 034
fax č.: 037/ 7720 024

TOP